Karta kierowcy wymiana

Bezpieczeństwo ruchu ulicznego zależy między innymi od tego jak długo kierowca siedzi za kółkiem i wpatruje się w drogę. Wiele badań wskazuje na to, że zbyt długa praca za kółkiem bez wypoczynku osłabia koncentrację kierowcy, jego zdolność do spostrzegania tego, co dzieje się na drodze i szybkiego reagowania. Aby zapobiec wypadkom wynikającym ze zmęczenia zbyt […]